PRE DETI

Zábavné prvky a živosť ktorú si obľúbi každé dieťa

Špecializovaní lektori v malej skupinke detí zábavnou formou rozvíjajú komunikačné schopnosti Vášho dieťaťa.

Príjemné skúsenosti a motivácia sú zárukou, že sa Vaše dieťa bude učiť s nadšením a získa tak kladný vzťah k výuke cudzích jazykov.

Výhody kurzov:

  • dieťa nadobudne komunikatívne schopnosti
  • obohatí svoju slovnú zásobu
  • výučba v malých skupinkách detí
  • kurzy vedieme zážitkovou formou
  • vytvárame prirodzené bilingválne prostredie
  • precvičovanie učiva sa strieda s hrami a aktivitami

DETSKÝ DENNÝ TÁBOR

Zábava i vzdelávanie V detskom letnom tábore Kids Summer Camp

V detskom letnom tábore Kids Summer camp si každé dieťa obohatí svoju slovnú zásobu a komunikačné schopnosti. Pre deti je pripravených veľa športových aktivít, kvízov a tvorivých dielní. Samozrejmosťou je celodenná starostlivosť a taktiež zabezpečené stravovanie a pitný režim.

MOŽNOSŤ UPLATNENIA REKREAČNÝCH POUKAZOV

Detský denný jazykový tábor Kids Summer Camp je určený pre deti vo veku 6 – 12 rokov, prebieha denne od 8:00 – 16:00 s možnosťou prihlásenia vášho dieťaťa aj na jednotlivé dni.

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁS KONTAKTUJTE:

0915 701 733