PRE FIRMY

Jazykové vzdelávanie je v súčasnosti bežnou súčasťou podnikovej kultúry,
či už ako investícia do zlepšenia chodu a konkurencieschopnosti každej firmy.

Benefit, ktorý zamestnanci určite ocenia.

Naplánujeme a zabezpečíme pravidelné vzdelávanie Vašich zamestnancov vo všetkých jazykových úrovniach a taktiež ponúkame špecializované semináre zamerané na rozvoj jazykových a komunikačných zručností.

  • zaraďovacie testovanie jazykových znalostí úrovne
  • naplánovanie vzdelávacieho procesu a časového harmonogramu podľa Vašich potrieb
  • Priebežné a záverečné testovanie s vyhodnotením dosiahnutých výsledkov jazykových
    a komunikačných zručností.