JAZYKOVÉ KURZY

Vyber si zo širokej ponuky cudzích jazykov, študuj s nami a  budeš napredovať!

Kurz anglického jazyka

Využívame inovatívny systém výučby, vďaka ktorému sa naučíš zvládnuť cudzí jazyk rýchlejšie a jednoduchšie.
Na našich kurzoch komunikujeme v cudzom jazyku už od prvej hodiny.
Sú vedené profesionálnymi a vyškolenými lektormi, vďaka ktorým sú hodiny dynamické a zábavné.

Kurzy sú určené:

CENA INDIVIDUÁLNYCH KURZOV

VIP 1

Individuálny kurz pre jednu osobu

45 minút 18,50 €
60 minút 20 €

VIP 2

Individuálny kurz pre 2 osoby

45 minút 13,50 €
60 minút 15 €

VIP 3

Individuálny kurz pre 3 osoby

45 minút 11 €
60 minút 13 €

Ceny kurzov so špecifickým zameraním (obchod, financie, právo atď.) ako aj kurzy slovenčiny pre cudzincov sa poskytujú na vyžiadanie a odvíjajú sa od potreby zákazníka.


Kurz nemeckého jazyka

Využívame inovatívny systém výučby, vďaka ktorému sa naučíš zvládnuť cudzí jazyk rýchlejšie a jednoduchšie.
Na našich kurzoch komunikujeme v cudzom jazyku už od prvej hodiny.
Sú vedené profesionálnymi a vyškolenými lektormi, vďaka ktorým sú hodiny dynamické a zábavné.

Kurzy sú určené:

CENA INDIVIDUÁLNYCH KURZOV

VIP 1

Individuálny kurz pre jednu osobu

45 minút 18,50,- €
60 minút 20 €

VIP 2

Individuálny kurz pre 2 osoby

45 minút 13,50 €
60 minút 15 €

VIP 3

Individuálny kurz pre 3 osoby

45 minút 11 €
60 minút 13 €

Ceny kurzov so špecifickým zameraním (obchod, financie, právo atď.) ako aj kurzy slovenčiny pre cudzincov sa poskytujú na vyžiadanie a odvíjajú sa od potreby zákazníka.

Kurz španielskeho jazyka

Využívame inovatívny systém výučby, vďaka ktorému sa naučíš zvládnuť cudzí jazyk rýchlejšie a jednoduchšie.
Na našich kurzoch komunikujeme v cudzom jazyku už od prvej hodiny.
Sú vedené profesionálnymi a vyškolenými lektormi, vďaka ktorým sú hodiny dynamické a zábavné.

Kurzy sú určené:

CENA INDIVIDUÁLNYCH KURZOV

VIP 1

Individuálny kurz pre jednu osobu

45 minút 18,50 €
60 minút 20 €

VIP 2

Individuálny kurz pre 2 osoby

45 minút 13,50- €
60 minút 15 €

VIP 3

Individuálny kurz pre 3 osoby

45 minút 11 €

60 minút 13 €

Ceny kurzov so špecifickým zameraním (obchod, financie, právo atď.) ako aj kurzy slovenčiny pre cudzincov sa poskytujú na vyžiadanie a odvíjajú sa od potreby zákazníka.


Kurz francúzskeho jazyka

Využívame inovatívny systém výučby, vďaka ktorému sa naučíš zvládnuť cudzí jazyk rýchlejšie a jednoduchšie.
Na našich kurzoch komunikujeme v cudzom jazyku už od prvej hodiny.
Sú vedené profesionálnymi a vyškolenými lektormi, vďaka ktorým sú hodiny dynamické a zábavné.

Kurzy sú určené:

CENA INDIVIDUÁLNYCH KURZOV

VIP 1

Individuálny kurz pre jednu osobu

45 minút 18,50 €
60 minút 20 €

VIP 2

Individuálny kurz pre 2 osoby

45 minút 13,50 €
60 minút 15 €

VIP 3

Individuálny kurz pre 3 osoby

45 minút 11 €
60 minút 13 €

Ceny kurzov so špecifickým zameraním (obchod, financie, právo atď.) ako aj kurzy slovenčiny pre cudzincov sa poskytujú na vyžiadanie a odvíjajú sa od potreby zákazníka.

Kurz talianskeho jazyka

Využívame inovatívny systém výučby, vďaka ktorému sa naučíš zvládnuť cudzí jazyk rýchlejšie a jednoduchšie.
Na našich kurzoch komunikujeme v cudzom jazyku už od prvej hodiny.
Sú vedené profesionálnymi a vyškolenými lektormi, vďaka ktorým sú hodiny dynamické a zábavné.

Kurzy sú určené:

CENA INDIVIDUÁLNYCH KURZOV

VIP 1

Individuálny kurz pre jednu osobu

45 minút 18,50 €
60 minút 20 €

VIP 2

Individuálny kurz pre 2 osoby

45 minút  13,50 €
60 minút 15 €

VIP 3

Individuálny kurz pre 3 osoby

45 minút 11 €
60 minút 13 €

Ceny kurzov so špecifickým zameraním (obchod, financie, právo atď.) ako aj kurzy slovenčiny pre cudzincov sa poskytujú na vyžiadanie a odvíjajú sa od potreby zákazníka.

Kurz ruského jazyka

Využívame inovatívny systém výučby, vďaka ktorému sa naučíš zvládnuť cudzí jazyk rýchlejšie a jednoduchšie.
Na našich kurzoch komunikujeme v cudzom jazyku už od prvej hodiny.
Sú vedené profesionálnymi a vyškolenými lektormi, vďaka ktorým sú hodiny dynamické a zábavné.

Kurzy sú určené:

CENA INDIVIDUÁLNYCH KURZOV

VIP 1

Individuálny kurz pre jednu osobu

45 minút 18,50 €
60 minút 20 €

VIP 2

Individuálny kurz pre 2 osoby

45 minút 13,50 €
60 minút 15 €

VIP 3

Individuálny kurz pre 3 osoby

45 minút 11 €
60 minút 13 €

Ceny kurzov so špecifickým zameraním (obchod, financie, právo atď.) ako aj kurzy slovenčiny pre cudzincov sa poskytujú na vyžiadanie a odvíjajú sa od potreby zákazníka.

Slovenčina pre cudzincov

Využívame inovatívny systém výučby, vďaka ktorému sa naučíš zvládnuť cudzí jazyk rýchlejšie a jednoduchšie.
Na našich kurzoch komunikujeme v cudzom jazyku už od prvej hodiny.
Sú vedené profesionálnymi a vyškolenými lektormi, vďaka ktorým sú hodiny dynamické a zábavné.

Kurzy sú určené:

CENA INDIVIDUÁLNYCH KURZOV

VIP 1

Individuálny kurz pre jednu osobu

45 minút 20 €
60 minút 18,50 €

VIP 2

Individuálny kurz pre 2 osoby

45 minút 13,50 €
60 minút 15,00 €

VIP 3

Individuálny kurz pre 3 osoby

45 minút 11 €
60 minút 13 €

Ceny kurzov so špecifickým zameraním (obchod, financie, právo atď.) ako aj kurzy slovenčiny pre cudzincov sa poskytujú na vyžiadanie a odvíjajú sa od potreby zákazníka.


Doučovanie slovenčiny alebo matematiky

Hľadáte kvalitné doučovanie zo slovenčiny alebo Matematiky? Potrebujete si zlepšiť prospech v škole,
pripraviť sa na maturitnú skúšku alebo ťažký test?
Prihláste sa na doučovanie u nás vo Forways a všetko zvládnete ľavou zadnou.
Ponúkame jednorazové hodiny zamerané na objasnenie alebo preopakovanie učiva,
krátkodobé intenzívne doučovanie na prípravu na monitory, písomky, alebo dlhodobejšie kurzy
so zameraním na maturitu alebo prijímacie testy na SŠ alebo VŠ, individuálne alebo skupinovo.

Kurzy sú určené:

CENA INDIVIDUÁLNYCH KURZOV

VIP 1

Individuálny kurz pre jednu osobu

45 minút 18,50 €
60 minút 20 €

VIP 2

Individuálny kurz pre 2 osoby

45 minút 13,50 €
60 minút 15 €

VIP 3

Individuálny kurz pre 3 osoby

45 minút 11 €
60 minút 13 €

Ceny kurzov so špecifickým zameraním (obchod, financie, právo atď.) ako aj kurzy slovenčiny pre cudzincov sa poskytujú na vyžiadanie a odvíjajú sa od potreby zákazníka.